SAINT DECUMANS unless otherwise stated.

Joan Escott or Carse  m.  David Rawls 15 Jan 1626/7
Mary Escott  m.  Thomas Comer  29 Jun 1647
Elinor Escott  m.  Philip Risdon  6 Sep 1653
Joan Escott  m. John Merrick 21 May 1711
Charity Escott bur. 29 Aug 1655
Mary Escott bur. 16 Jan 1703/4

              John                                                                    William
                  I                                           ________________I_____________________________________________________
                  I                                          I                                 I                                       I                                     I                                            I
             Oliver                                Edith                       William                            John                          Richard                           Thomazine
              1619                                 1620                          1622                       18 Jun 1625                       1628                                    1633
                                                                                                                     bur. 23 Jan 1691/2
                                                                                                                          m.                                 m.         
                                                                                                                                  Rose                          Eleanor
                                                                                                                    bur. 27 Jan 1659/60
                                    ____________________________________________I                                     I_____________________________________________
                                   I                                        I                                     I f                                                        I                                I                                I                                  I
                             William                             Rose                           Johan                                              Richard                   Rachel                   Richard                Thomazine
                     23 Feb 1650/51              9 Jan 1652/53              24 Nov 1654                                    11 Aug 1649          15 Dec 1651                 1656
                                                                                                                                                                                                                                                                    bur. 3 Sep 1664
                                                                                                                                                                                                                                                          ? dau. of Richard & Rose
                                              
                                       Henry        m.      Joan Circel                            William              m.           Phillippe                                                                         William     m.   Mary Armstrong
                                                27 Jan 1711/2                                                                                                                                                                                          21 Dec 1725
                                                                                                              __________________________________________________
                                                                                                              I                                     I                                     I                                   I
                                                                                                         John                           William                          Mary                           Mary
                                                                                                   23 Aug 1710            14 Mar 1712/13           11 Mar 1713/4            16 Apr 1715


 
                   Roger                   m.              Joan Lambert                                                           Richard               m.             Mary
              d. pre wife                                 bur. 27 Apr 1772
                 _______________I______________                                                                    _______________I____________________________________________
                I                                  I                               I                                                                   I                                 I                                 I                                I                                I
         Edward                       Mary                      John                                                        Richard                    William                      Giles                      James                     Grace
           1715                  12 Mar 1717/8               1720                                                  12 Jan 1726/7          18 Nov 1727           7 Aug 1729             3 Sep 1731           28 May 1733
                                                                    W Quantoxhead
bur. 20 May 1755                                      bur. 4 Aug 1723                                                                        bur. 10 Dec 1727
                                                                      St. Decumans
  m. 17 Jun 1738
Elizabeth Owens                                                                                                                                                                                            
          I ____________________________________________________________________________________
                I                                I                                  I                                    I                                        I                                      I                                
           Joan                     Edward                    Thomas                         Joan                            Elizabeth                       James                            
    23 Jun 1739           15 Jan 1740            13 Nov 1742               1 Nov 1744                          1747                              1754
                                ? bur. 3 May 1741     d.                                                                                                                 bur. 20 Dec 1758
                                                                      m. 2 Aug 1764

                                                                      Joan Watkins
                  _____________________________I__________
                 I                            I                             I                              I
         Edward              Thomas               Elizabeth               Sarah
    15 Nov 1765                                      24 Dec  1771      29 Jan 1775
                              bur. 28 May 1769


                                                    John        m.      Elizabeth
               _________________________I_________________________________________________________
              I                             I                                I                             I                              I                                I                              I
         John                Elizabeth                    John                    Mary                    Francis                     Joan                    William
  18 Nov 1731       7 May 1733                    1734                    1736                       1738                        1741                      1747
                                                                   d.
                                                                m. 11 Aug 1762
 
                                                                   Mary William
                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____________I________________________________________
                   I                                I                              I                            I                             I                             I
              John                      William                 Francis                 Betty                   Sarah                    Mary
       17 Oct 1763           16 Jul  1772         10 Oct 1773         3 Mar 1775        26 Dec 1778        27 Jan 1787
   bur. 26 Nov 1773                                                                                            bur. 12 Mar 1779


                                    John     m.    Betty Moore
                                               15 Apr
                                                 1734
            __________________I___________________________
           I                    I                    I                I                   I                      I
      Hugh        Thomas        John        Joan        Richard       Thomas
       1735           1737            1738         1743           1745              1747
    m. 6 Nov
       1766
  Christian
    Escott


                                   William            m.          Mary Tonkins
                                                  17 May 1738
                     __________________I_________________________________             
                    I                             I                              I                         I                             I
               John                   William                 William               Mary                    Roger
               1738               20 Jul 1740          7 Nov 1742            1747                     1750
  ? bur. 28 Sep 1738                                                                                            d.
                                                                                                                           m. 18 Jun 1775
                                                                                                                     
                                                                                                                             Ann Stenner
                          _________________________________________________I____________________________________
                         I                              I                              I                                I                               I                               I                                 I
                  William                   John                   Thomas                   Francis                 Richard                    Mary                         Ann
             14 Mar 1776        19 Jun 1777         21 Dec 1778            18 Jan 1780        29 Jan 1781          23 Mar 1783            2 Oct 1785
                                                                        bur. 13 Apr 1781


                    John   m.   Elizabeth Gill
                ___________I____________
               I                         I                          I
            Ann               James             Thomas
           1747                1751                  1755                       Henry                              m.                   Mary Gold
                                                       2 Mar 1756
                      d. 1786
                  bur. 29 Nov
              _______________________I__________________________________
             I                                 I                               I                              I                               I
         John                    Margaret                 William                    Mary                      Henry
         1756                        1759                  15 Oct 1761                                                1767
                                bur. 31 Jul 1768                                  bur. 17 Aug 1766


 

                                       Richard                  m.                  Sarah Burgess
                                  of Bicknoller
                                                               21 Feb 1768
              __________________________I________________________________________________________________________________________________
             I                              I                               I                              I                               I                                I                                    I                                       I                                       I
        Betty                  Richard                    Mary                     James                    Sarah                        Ann                          Richard                           Ellen                             William
        1770                                              13 Sep 1773           8 Dec 1776          22 Aug 1779           15 Oct 1782               12 Mar 1786                24 Aug 1788                   8 Jan 1795
                           bur. 19 Sep 1773
                                             William            m.             Mary Smith (of Old Cleve)
                                                             20 Aug 1771
                  ________________________I_____________________________________________
                 I                                 I                               I                             I                             I                             I
         Elizabeth                Edward                   James                  James                   Jane                   William
     10 Nov 1771           9 Mar 1774            9 Mar 1774          7 May 1775         14 Jun 1778         8 Oct 1780
                                                                    bur. 4 Apr 1774
                                                                                                                               ? m. 26 Feb 1805
                                                                                                                                   George Smith
                                                                                                                                   (of Old Cleve)    
        


                                               Thomas                         m.                    Sarah Cooch
                                               abt 1752              26 Sep 1779                abt 1754
                                                d. 1836                                                        d. 1828
                                            bur. 24 Jan                                                 bur. 27 Jan
                                         St Decumans                                            St Decumans             Ann Sarah
                 ________________________________I___________________________________________________________
                I                         I                          I                           I                             I                              I                                I                              I                
           Jane              Thomas              Sarah                  Ann                     Peggy                   Martha         Margaret (Peggy)      Susanna         
   18 Feb 1780     23 Jun 1782     1 May 1785       8 Apr 1787          25 Oct 1789         13 May 1792         17 Feb 1797              1800
        & 5 Mar                                                                                           bur. 9 Jan 1791     
                                                         m. 6 Oct 1807                                                               m. 19 May 1813    m. 3 Aug 1818
                                                           John Lang                                                                 William Chidgey    Robert Score
                              

Notes:
THOMAS ESCOTT abt 1752: Died aged 82 yrs, abode Watchet.
Wife SARAH COOCH abt 1754:  Died aged 74 yrs, abode Watchet.


                      John               m.            Patience
                                     23 Mar 1806
                   _____________I___________
                   I                            I                         I
          Elizabeth                Eliza                Sarah
        22 Feb 1807        9 Jul 1709      27 Oct 1811
                                   also Old Cleeve                                         Richard                          m.                          Sarah Woodland
                                                                         6 Mar 1810                           abt 1785
                                                                                                                  bur. 12 Jul 1853
                       ___________________________I__________________________________________________________________________________________
                       I                          I                            I                           I                             I                              I                              I                               I                            I                          I 
                Eleanor             William                 Sarah              Elizabeth             Richard                  Mary                     Agnes                     Eliza                  Agnes             Elizabeth
            20 Jun 1810    20 Sep 1812      10 Sep 1815      14 Jun 1818      10 May 1821       30 May 1824         14 Jan 1827          2 Aug 1829       25 Sep 1831           1833
                                                                                                                                   Williton                Williton                 Williton                  Williton
                                                                                                                                                                                         bur. 27 Jul 1828
                                                                  m. 9 Apr 1849                                       m.                                                   m. 25 Dec 1855
                                                                  William Davis                                        Mary A                                          William Bryant
                                                                                                                                b. Watchet
                                                                                                                                          I
                                                                                                                                   Richard
                                                                                                                                   abt 1856
                                                                                                                                   Watchet
                                                                                                                            see Bridgwater

NOTES:
AGNES ESCOTT 1827: Died aged 19 months, abode Watchet.
AGNES ESCOTT 1831: 1855 - of Watchet, daughter of Richard, labourer, husband William Bryant lab. of Watchet, son of William, lab.
RICHARD ESCOTT:  Richard a fisherman from Watchet at time of Elizabeth's baptism. Cordwainer 1810 - 1818Shoemaker, of Watchet, between 1821 and 1827.  1829 - Fisherman.  1831 - shoemaker.
SARAH WOODLAND abt 1785: Died aged 65 yrs, abode Watchet.
RICHARD 1821: 1881 - 62 yrs mariner dwelling Golds bdgs Bridgwater.
Wife MARY: 1881 - 63 yrs.
RICHARD 1856: 1881 - 25 yrs unmarried mariner.
SARAH ESCOTT 1815: 1849 of Watchet, daughter of Richard, labourer, husband William Davis lab. of Watchet son of William, lab.


                                          Abraham            m.           Maria or Mary Widlake
                                                                    1 Jul
                                              1798             1826
                                         Bicknoller
                                        d. 1 Q 1873
                _________________________I____________________________________________                 
               I                    I                         I                   I                      I                     I                     I                      I
          Sarah       Abraham            Isaac          Eliza          Elizabeth      Richard         Maria           James
          Jane          25 Dec                                                        13 Dec          4 Nov      
        24 Jun          1828                  1831          1833              1835              1838             1841              1845
          1827                                St Decumans                                               Watchet    St Decumans    Watchet
                            m. 25 Oct       m.1 5Q 1858                                           
                                1854          Mary Ingram                                              m. 1Q 1859
                         North Petherton          b.
                                  Eliza Bustin Day                                                                                              Ellen Bartlett
                                                                           m.2?                                                                             abt 1841
                                                                        Elizabeth                                           Nth Petherton
                                                                         b.
                                                                     North Petherton
                                                 ___________I_______________
                                    I                                                           I
                               Emily                                                 Henry
                            abt 1856                                            3Q 1859
                                Nth Petherton                                   Nth Petherton

NOTES:
ABRAHAM 1798: 1827 - carpenter. 1841 - Five Bells, St Decumans, Watchet. 1861 - 62 yrs dwelling Nth Petherton. Died aged 74 yrs.
ELIZABETH 1835: 1841 - 6 yrs.
EMILY abt 1856: 1861 - 5 yrs. dwelling with uncle Richard and his wife Ellen.
HENRY 1859: 1861 - 1 yr dwelling with grandparents Robert (61)and Hannah (66) Ingram, Nth Petherton.
ISAAC 1831: 1841 - 10 yrs. 1861 - 30 yrs dwelling North Petherton. 1881 - 50 yrs Sawyer dwelling Berry's North Petherton.
Wife ELIZABETH: 1881 - 54 yrs
JAMES abt 1845: 1861 -
MARIA abt 1841: 1861 - 19 yrs dwelling Nth Petherton.
RICHARD 1838: 3 yrs. 1861 - 23 yrs dwelling Nth Petherton.
Wife ELLEN abt 1841: 1861 - 20 yrs.

SARAH 1827: 1841 - 14 yrs.          William m. Elizabeth
                          I
                   Richard
                      1848                              William                 m.                  Mary Jane
                 ____________________I______________________________________________
                I                                     I                                  I                                       I                                    I
  Charles James             Mary Eliza                Ernest John             Henry George              Emma Jane
     14 Jun 1876             14 Jun 1876               14 Jun 1876                27 Feb 1881                16 Jul 1882


RICHARD abt 1851: 1861 - dwelling Bradford. 1881 - 30 yrs married, AB "Dorcas" Milton in Gravesend, Kent.
Roger m. Ann Stenner 18 Jun 1775ESCOTT FAMILY OF ST DECUMANS, WATCHET, SOMERSET
Home
Email
If you can correct or add to this site please email.
HARTROW
SWEET- ESCOTT
Property.
Goathurst
Brushford
Bicknoller
Bridgwater
Dunster
Axbridge
Brompton Ralph
St. Decumans
Dulverton
Cutcombe
Wiveliscombe
Withycombe

Crowcombe
Carhampton
Brompton Regis
North Petherton
Kingsbrompton

Luccombe
Luxborough
Minehead
Stowe(y)
Stogumber
Old Cleeve